Back to Packages
Gram Sevak Exam 2021
Gram Sevak Exam 2021

300.00 100.00
Expiry : 90 Days
Exams : Gram Sevak Test 01 | Gram Sevak Test 02 | Gram Sevak Test 03 | Gram Sevak Test 04 | Gram Sevak Test 05 | Gram Sevak Test 06 | Gram Sevak Test 07 | Gram Sevak Test 08 | Gram Sevak Test 09 | Gram Sevak Test 10 |

Product Description

ग्रामसेवक ऑनलाईन टेस्ट सिरीज 2021

  • अभ्यासक्रमानुसार एकूण 10 टेस्ट
  • तात्काळ निकाल, विश्लेषणात्मक
  • परीक्षा कधीही कोठेही मोबईलवरही सोडवा.
  • All Maharashtra Rank

 

ग्रामसेवक परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रम 

विषय  प्रश्न  गुण 
मराठी  15 30
इंग्रजी 15 30
बुद्दीमता/अंकगणित 15 30
सामान्य ज्ञान  15 30
तांत्रिक  40 80
एकून  100 200

 

  • एकून वेळ : 90 मिनिटे
  • नकारात्मक गुण : नाही