Back to Packages
MIDC Exam 2021
MIDC Exam 2021

300.00 100.00
Expiry : 90 Days
Exams : MIDC Test 1 | MIDC Test 10 | MIDC Test 2 | MIDC Test 3 | MIDC Test 4 | MIDC Test 5 | MIDC Test 6 | MIDC Test 7 | MIDC Test 8 | MIDC Test 9 |

Product Description

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सरळसेवा भरती 2021

MIDC Exam online test series 2021

पद : लिपिक टंकलेखक & सहायक 

  • एकूण 10 टेस्ट फक्त 100 रुपयात
  • अभ्यासक्रमानुसार दर्जेदार प्रश्न
  • तात्काळ निकाल, विश्लेषणात्मक
  • परीक्षा कधीही, कोठेही, मोबाईलवरही सोडवा.
  • All Maharashtra Rank

 लिपिक टंकलेखक & सहायक अभ्यासक्रम 

विषय  प्रश्न  गुण 
मराठी  20 40
सामान्य ज्ञान 20 40
बुद्दीमता/अंकगणित 20 40
इंग्रजी 20 40
म.औ.वि. अधिनियम  20 40
एकून  100 200

 

  • एकून वेळ : 120 मिनिटे
  • नकारात्मक गुण : नाही